Sin cabeza

3CCD176NV

Clavo Comun Sin Cabeza 1 X 17 400 Gr

3CCD176NK

Clavo Comun Sin Cabeza 1 X 17 500 Gr

3CA920IPL

Clavo Comun Sin Cabeza 1 X 17 500 Gr Galvanizado Electrolitico

3CCF166NV

Clavo Comun Sin Cabeza 1-1/2 X 16 400 Gr

3CCF166NK

Clavo Comun Sin Cabeza 1-1/2 X 16 500 Gr

3CCE176NK

Clavo Comun Sin Cabeza 1-1/4 X 17 500 Gr

3CCH146NV

Clavo Comun Sin Cabeza 2 X 14 400 Gr

3CCH146NK

Clavo Comun Sin Cabeza 2 X 14 500 Gr

3CCK126NV

Clavo Comun Sin Cabeza 2-1/2 X 12 400 Gr

3CCK126NK

Clavo Comun Sin Cabeza 2-1/2 X 12 500 Gr

3CCB186NV

Clavo Comun Sin Cabeza 3/4 X 18 400 Gr

3CCB186NK

Clavo Comun Sin Cabeza 3/4 X 18 500 Gr

¿Necesitas ayuda? Escríbenos